Vítame aj nečlenov - podporovateľov


Tešíme sa každej novej členke/členovi OZ Vincentínum. Uvedomujeme si však, že nie každý má dostatok času, prípadne vôle, stať sa členom občianskeho združenia.

Možno však s nami, resp. s cieľom OZ Vincentínum sympatizujete, ste ochotný ho podporiť, alebo len jednoducho zo solidarity ste ochotný napr. finančne prispieť.  Podobne, formou platenia členského v OZ Vincentínum, podporujú realizáciu cieľa združenia aj mnohí z rodičov, ktorých deti navštevujú Spojenú školu sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Ak budete ochotný finančne podporiť aktivity OZ Vincentínum, môžete to urobiť ako sponzor.
Budeme Vám vďační aj za rozšírenie informácií o OZ Vincentínum, napr. vo Vašom okolí a za pomoc pri získavaní ďalších sponzorov. Bankové spojenie je zverejnené v kontaktoch.

V prípade, že ako nečlen združenia máte možnosť a ochotu podporiť realizáciu vytýčeného cieľa združenia napr. svojimi kontaktami, radami, odporúčaniami alebo inak, tiež Vám budeme vďační. Dajte nám prosíme vedieť, napr. na našej elektronickej adrese.


                                                                         PÁN BOH ZAPLAŤ!

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky