Vincentínska olympiáda                                                                     

  Každoročná "Vincentínska olympiáda" sa konala aj tento rok v areáli Spojenej školy sv. Vincenta de Paul dňa 24.6.2013 v doobedňajších hodinách (pozn. link na akciu nájdete tu).

  Pri tejto príležitosti Občianske združenie VINCENTÍNUM, zastúpené pani Salaničovou a pánom Murárikom, pripravilo nielen našim detským športovcom po ich veľkých športových výkonoch spestrenie programu formou účasti a prezentácie nasledujúcich zložiek:

  • Krajské operačného strediska záchrannej a zdravotnej služby Bratislava
    -  vykonanie prednášky/ukážky pri záchrane života - "Prvá pomoc".
     
  • Obvodné oddelenie policajného zboru Ružinov-východ, Bratislava
    - praktická ukážka policajného vozidla a výstroj polície.

 

Fotogaléria:

     

Pozn. Po kliknutí na miniatúru sa zobrazí zvolená fotka v samostatnom okne.
         Fotogaléria bola zriadená z oficiálne zaslaných podkladov od jednotlivých prispievateľov.
 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky