Stanovy zo dňa 12.01.2005

Registrácia stanov OZ Vincentínum zo dňa 12.01.2005 (v zmysle zmeny stanov schválenej Zhromaždením delegátov dňa 12.01.2005) bola vykonaná dňa 11.8.2005 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
číslo spisu VVS/1-900/90-24370.
 
Stanovy OZ Vincentínum zo dňa 12.01.2005.

 

Upozornenie !
Názov školy sa v lete 2006 v súlade s platnými predpismi zmenil z pôvodného názvu "Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul" na nový názov "Spojená škola sv. Vincenta de Paul", pričom súčasťou školy je základná škola, 4-ročné gymnázium a od šk. roku 2007/2008 aj 8-ročné gymnázium. V stanovách OZ Vincentínum bude táto zmena zapracovaná pri ich budúcej zmene.

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky