Športový deň 2015

Spojená škola sv. Vincenta de Paul v spolupráci s OZ Vincentinum zorganizovala dňa 21.6.2015 už druhý ročník  ŠPORTOVÉHO DŇA pre žiakov, rodičov, súrodencov, či priateľov školy.

Oproti prvému ročníku organizátori vyskúšali novinky: štartovacie čísla pre účastníkov, sv. omšu vonku (pred hlavných vchodom), ale ostali sme verní obľúbeným disciplínam, tombole a gulášu.

Spoločný deň sme začali sv. omšou, ktorú celebroval p. farár Peter Šaradín. Po registrácií a príprave sa mohlo začať samotné športovanie.

Vo veľkej telocvični obľúbený florbal, v malej najprv zumba a potom, medzi našimi účastníkmi vysoko populárny stolný tenis.

Vonku prebiehali atletické disciplíny: skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom do diaľky, medzi deťmi najobľúbenejší beh na 60m cez prekážky, ale aj beh na 100m či 1okruh. Veľké súboje s odrážadlami, kolobežkami či sami so sebou zvádzali naši najmenší na trati 200m.

Na neďalekých plochách sa tešil záujmu vo všetkých vekových kategóriách preskok cez švihadlo na čas. Futbalové ihrisko obsadili chlapci s otcami. Po zápasoch si mohli vyskúšať svoje schopnosti a zručnosti s loptou na jednoduchej trati zručnosti.

Na viacerých miestach ihriska školy mali mladí zo Združenia mariánskej mládeže pripravených viacero stanovíšť, kde si deti vyskúšali rôzne ťažšie aj ľahšie športové úlohy, za splnenie ktorých získavali body. Následne si v obchode tohto Športového jarmoku mohli za ne niečo kúpiť.

Poslednou disciplínou celého Športového dňa bola rodinná štafeta, jednoznačne TOP disciplína tohto podujatia, ako sa to ukázalo minulý, ale hlavne tento rok. Mnohé rodiny sa prihlasovali priamo na mieste, počas trvania súťaže, vytvárali sa rôzne medzi - rodinné zoskupenia, len aby si mohli zabehnúť, zabaviť sa, urobiť radosť svojmu dieťaťu.

Náladu nemohol pokaziť ani krátky, hoc intenzívny dážď, ani po celý deň trocha chladné a veterné počasie.

Ukážkových športom na tohtoročnom dni bolo FRISBEE. Mnohé deti ale aj dospelí mali možnosť vyskúšať si „prácu“ s lietajúcim tanierom. Vďaka p. Juraj Turan!

O spríjemnenie sa starali moderátor rádia Európa 2. Na naše zdravie dbali zdravotníci, ktorí k nám prišli vďaka p. Slávikovej.

Na záver sa rozdalo množstvo cien pre malých a veľkých víťazov a tí šťastnejší mohli vyhrať rôzne ceny v obľúbenej tombole.

Veľké poďakovanie našim kuchárkam za obed, že s nami boli aj v nedeľu.

Poďakovanie pri príprave a organizácii patrí pani učiteľkám:  Bizoňovej, Harichovej a Rausovej.

Ďakujeme našim sponzorom: Slovenský futbalový zväz, vydavateľstvá: IKAR,  Arkus, Daxe, FLP, Slovanet, OZ Zober loptu nie drogy, MČ Ružinov a starostovi p. Pekárovi, spoločnosti Dobré jablká a  rádiu EUROPA 2.

 

Zvlášť ďakujem aj ochotným rodičom: p Eva Minarovičová, p. Róbert Bockanič, p. Peter Mitko, p. Július Šabo

A mnohým ďalším, ktorí prispeli cenami, pomocou, k úspešnému priebehu celého podujatia: p. Jaško, p.Valentová s manželom, p. Nagyová, p. Gurová, p. Bíliková, p. Katriňáková, p. Magoš starší aj mladší.  p. Maasová, p. Záhorcová, p. Brezániová s dcérou, manželia Hammeroví atď. (ospravedlňujeme sa tých, na ktorých mená si nespomíname J )

Za organizátorov: Peter Bílik, Ľubomír Murárik, Ľuboslav Katriňák, Dária Jašková, Renátka Magošová, Agáta Galková

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky