Rekonštrukcia školskej kuchyne

Podrobné informácie o komplexnej rekonštrukcii školskej kuchyne nájdete na stránkach vdp.sk: tu.

Fotogalérie

Fotogaléria „PREDTÝM“ a „POTOM“ - Kuchyňa - Jedáleň - Chodba - Prípravné práce
Miestnosť vzduchotechniky - Miestnosť škrabky na zemiaky - Iné miestnosti

Poďakovanie za úspešnú rekonštrukciu

Týmto by som chcel poďakovať všetkým rodičom, ktorí prispeli finančne na rekonštrukciu kuchyne, ale hlavne tým, čo prišli brigádovať, a to hlavne:

  • p. Petrovi REPÁŠOVI ako prvému, lebo ten sa so mnou najviac trápil a spolu sme to všetko prežívali, Peťovi Bílikovi – predsedovi OZ Vincentínum, a samozrejme tzv. stálej brigádnickej rote, ktorá bola vždy ochotná a schopná prísť na zavolanie, a to:
  • Ľubovi Katriňákovi, Romanovi Nagymu, Rasťovi Hodálovi, p. Soni Lesákovej – ktorá pracovala za tri mamičky!, M. Pavlovičovi, Števovi Valentínovi – aj keď bol po operácii, ale prišiel a pomohol, Cyrilovi Šaradinovi – aj keď sa im narodilo dieťa, našiel si čas, keď bolo treba, a ďalším ochotným rodičom: Karol Posluch, Petrovi Maasovi a Andrejke Maasovej, p. Szarásovi, M. Sádovskému, M. Gurovi a manželom Mičkovým a Jovanovovým, ako aj ostatným, ktorí si našli čas a pomohli.

Taktiež chcem poďakovať mamičkám, ktoré nás potešili koláčikmi: p. Čipáková, Farkašová, Gurová a Brezániová, ktorá nám doniesla okrem jedla aj občerstvenie, samozrejme v podobe malinoviek. Nesmieme zabudnúť ani na školákov, ktorí si našli čas a prišli pomôcť, a to: Juraj Hodál, Samuel Mésároš, Matej Bílik.

A v neposlednom rade nesmieme zabudnúť ani na tých, ktorí sa podieľali nie malou mierou na rekonštrukcii našej kuchyne, ako sú: Štefan Hromada – hlavný koordinátor a projektant celej rekonštrukcie, Norbert Gajdošík – stavebný dozor, Matej Kausitz – stavebný projektant, Miloš Klokner – statik, Peter Bujna – plyn-kúrenie, Pavol Nemček – za realizáciu celkovej demontáže a montáže kuchynského zariadenia, Vladimír Just – realizácia kúrenia, p. Uváček – realizácia vzduchotechniky, p. Hrončo – realizácia elektroinštalácie, p. Mihalčin – realizácia vody a odpadu, M. Pollákovi za zháňanie – zabezpečenie chýbajúceho kuchynského zariadenia, p. Fratričovi za dodanie 2x dvojkrídlových dverí a p. Šátkovej za zabezpečenie vybraného obkladu a dlažby.....

... za naše deti veľké ..... ĎAKUJEM.....

Ľubomír Murárik

Poďakovanie OZ IRR

 
Osobitne tu chceme poďakovať OZ IRR, ktoré sa podieľalo na rekonštrukcii z celkových nákladov 98 tis.€,  financiami vo výške 18 tis. € plus vecným darom (konvektomat).

Zároveň sa, vďaka prácam na zriaďovaní škôlky pozostávajúcich aj z rozsiahlych a náročných rekonštrukčnýc prác v rokoch 2010 až 2012, využilo "know-how" koordinátorov rodičov a zohraný tím technikov zostavený OZ IRR,
ktorí dobrovoľnícky pracovali na spracovaní projektu kuchyne a vždy ochotne a promptne konzultovali prípravne práce a aj počas rekonštrukcie:

- Ing. Š.Hromada: voda, kanalizácia, hlavný inžinier projektu
- Ing. P.Nemček: projekt kuchyne (kuchynské zariadenia a technológie)
- Ing. M.Klokner: statika
- Ing. M.Kaušitz: projektant časť konštrukcie
- Ing. M.Uváček: vzduchotechnika
- Ing. P.Bujna: plyn
- Ing. N.Gajdošík: stavebný dozor, techn. konzultácie
- Ing. M.Pollák: koordinátor s projektantami a dodavateľmi za rodičov

Tak isto tu treba vyzdvihnúť ochotu, promptnosť a celkovú prácu dodavateľov, ktorí ako v škôlke, aj tu odviedli kus práce so srdcom:

- za technológiu kuchyne Ing. P.Nemčeka (fi. KEMA),
- za vodu a kanalizáciu Ing. M.Mihalčina (fi. AIO-tech)
- za plyn Ing. P.Bujna (fi. Termocom)

 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky