Prípravné práce


15. jún 2013 od 09.00h do 15.00h
brigáda za účelom rozobratia a vypratania starej klimatizačnej miestnosti a jej následného odvozu do kovošrotu

 

28. jún 2013 od 15.00h do 19.00h
Vypratanie všetkého vybavenia z kuchyne. Ráno sa ešte varilo, večer bola už kuchyňa prázdna. Dokonca sme začali s búraním pôvodných obkladov.


         Fotogaléria bola zriadená z oficiálne zaslaných podkladov od jednotlivých prispievateľov.

 

 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky