Pracovné komisie v šk. roku 2013/2014

Pracovné komisie sa riadia zásadami pre zriaďovanie a činnosť pracovných komisií.

 

Komisia pre výchovu

Agáta Galková (predseda)
 Eva Lengyelová
 Andrea Maasová
 Peter Bílik
 Beáta Salaničová

Komisia pre vzdelanie

(predseda)
 Karol Iždinský
Beáta Salaničová

 

Komisia pre šport

Agáta Galková (nominant)

Komisia pre stravovanie

Peter Repáš (predseda)
Iveta Brezániová
 Ľubomír Murárik

Komisia pre prevádzkovo-technické zabezpečenie

Matúš Pollák (predseda)
Rastislav Hodál

Komisia pre financie

Roman Džavoronok (predseda)

Komisia pre komunikáciu

Marek Gura (predseda)
Tibor Berešík
Ľuboslav Katriňák
 Katarína Nagyová

 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky