Orgány združenia OZ Vincentínum v šk. roku 2016/2017

Jednotlivé orgány združenia sú popísané v stanovách v čl. IV. až VIII.

 

Predseda OZ Vincentínum

Peter Bílik

Správna rada OZ Vincentínum

Peter Bílik
Marek Kunc
Daniela Martiniaková
Lucia Noskovičová
Vladimír Pacher
Karol Posluch
Michaela Valentová

Dozorná rada OZ Vincentínum

Dária Jašková
Luboslav Katriňák
Ľubomír Murárik

Zhromaždenie delegátov OZ Vincentínum

Trieda Delegát
I.A    Gabriela Majerská
I.B    Adam Horáček
I.C    Róbert Garafa
II.A    Róbert Koceľa
II.B    Martina Frankovičová
II.C    Juraj Leporis
II.D    Michaela Jakubová
III.A    Radka Sláviková
III.B    Marek Kunc
III.C    Vladimír Pacher
IV.A    Marián Vittek
IV.B    Daniela Martiniaková
IV.C    Dária Jašková
V.A    Ľubomír Murárik
V.B    Radovan Baláž
V.C    ???
VI.A    Dalimír Uhliar
VII.A    Maichaela Valentová
VIII.A    Mária Bullová
IX.A    Martin Marko
I.OA    Karol Posluch
II.OA    Klaudia Vojtasová
III.OA    Branislav Schuster
IV.OA    Hana Bendelová
V.OA    Peter Ivanusyk
VI.OA   Peter Bujna
VII.OA    Katarína Bernátová

 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky