Informácie o aktivitách 

  V tejto časti nájdete vo forme rozbaľovacieho menu informácie o vybraných aktivitách, ktoré buď priamo zabezpečovalo OZ Vincentínum alebo sa nich nich aktívne podieľalo. 
     Pozn. Na zobrazenie rozbaľovacieho menu a následného výberu ukážte alebo kliknite myšou na .

  Jednotlivé príspevky a ich obsah budú priebežne aktualizované po obdržaní oficiálne zaslaných podkladov od jednotlivých prispievateľov.

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky