Téma: Fyzika je FUN

  Raketa na vodu. Zaujímavou a pútavou formou priblížená táto časť fyziky, obohatená o ukážku v teréne. Napriek nepriazni počasia (lialo ako z krhle) sa prednášajúci rozhodol ukázať aj pokus, ktorý si pripravil na ihrisku. Výsledok – let rakety mohli vidiet aj žiaci na 3. poschodí.

 Prednášajúci: Peter Bílik
 Počet prednášok: 3
 Triedy: 7.A|3.OA|6.A|1.OA|8.A,B

 

 Fotogaléria:

     

Pozn. Po kliknutí na miniatúru sa zobrazí zvolená fotka v samostatnom okne.
         Fotogaléria bola zriadená z oficiálne zaslaných podkladov od jednotlivých prispievateľov.

 

 


 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky