ČLENOVIA ZDRUŽENIA

Združenie je otvorené, t.j. stále je pripravené prijímať nových členov. Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby v zmysle stanov združenia, čl.II.

Vítaní sú aj členovia spomedzi osôb, majúcich príbuzenský, alebo obdobný vzťah ku žiakom a študentom vyššie uvedenej školy, alebo jednoducho aj ľudia "s veľkým srdcom", sympatizujúci s cieľom združenia a s ochotou pomôcť!

Vítané sú aj právnické osoby, pôsobiace v oblasti vzdelávania a výchovy, alebo realizujúce činnosti s nimi súvisiace, ale aj právnické osoby, ktorým je cieľ OZ Vincentínum blízky a ktoré sú ochotné ho dlhodobo podporovať.

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky