CIEĽ ZDRUŽENIA

"Cieľom združenia je podporovať skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno-technického zabezpečenia na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul,  Bachova 4, Bratislava (je to základná škola, štvorročné gymnázium a osemročné gymnázium, ďalej len „škola“)." - citát zo stanov OZ Vincentínum.


Aj vy považujete vzdelávanie za dôležité?

Chcete nás sponzorsky podporiť a v súlade s cieľom Občianskeho združenia Vincentínum prispieť tak ku skvalitneniu vzdelávania a podmienok preň na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave?

Ponúkame Vám príležitosť napomôcť zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania detí a mládeže na jednej zo škôl hlavného mesta Slovenska, v jednej z najpriemyselnejších častí Slovenska, v bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Viac ako 700 žiakov a študentov sa tu pripravuje počas dôležitej etapy ich života. Teraz, na základnej a strednej škole, sú najvnímavejší a najformovatelnejší. Máme záujem, aby si zo školy popri morálnych hodnotách, vzťahu k Bohu a viere, odniesli vedomosti a poznatky čo najvyššej úrovne. Budúce smerovanie spoločnosti budú mať v rukách možno práve oni. Usilujme sa aj my, aby sa tak stalo.

Podporme kresťanskú vzdelávaciu inštitúciu, jej žiakov a študentov. Pomôžme im zlepšením podmienok pre štúdium, aby sa aj vďaka kvalitnému vzdelaniu presadili v konkurenčnom boji, ktorý ich v budúcnosti čaká.

Morálne hodnoty, ku ktorým svojich žiakov a študentov cirkevná škola vedie, sú zárukou, že získané vedomosti budú používať zodpovedne, múdro a ku prospechu celej spoločnosti, keď na to raz dostanú príležitosť.

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky