Aktuálne

Pozývame Vás na tradičný Športový deň, ktorý sa uskutoční

v nedeľu 26.6.2016 od 9:00

Akciu začneme opäť svätou omšou, aby bol celý deň oslavou nášho spoločenstva. Pripravené sú už zaujimavé ceny, na obed bude už tradičný guláš, predstavíme si zaujímavý šport, pre menšie deti je pripravený JARMOK a pre všetkých na konci dňa TOMBOLA.

Aby sme vedeli všetko dobre pripraviť, budeme radi, ak sa v predstihu zaregistrujete na jednotlivé disciplíny. využite prosím  nasledujúce formuláre:

           

 

 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Členský príspevok prosíme zaplatiť prevodom na:

IBAN: SK04 5200 0000 0000 0802 5085

BIC: OTPVSKBX

variabilný symbol: 2015
konštantný symbol: 0558

do správy pre prijímateľa uveďte: priezvisko, meno a triedu žiaka (pri viacerých deťoch uveďte len najstaršie dieťa)

Patby prosíme zrealizovať do 15.11.2015

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky